Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja systemu energetycznego wykorzystującego odnawialne źródło energii w Szkole Podstawowej w Mierzynie – wymiana palnika na pelet

Brak opisu obrazka

Zakres zrealizowanego zadania obejmował wykonanie:

- robót instalacyjnych: demontaż kotłowni, przebudowa technologii kotłowni, transport peletu do kotła, odprowadzenie spalin i wentylacja;

- robót elektrycznych - dostosowanie instalacji w kotłowni;

- robót budowlanych: otwór do transportu, ściany i drzwi kotłowni, fundament pod magazynem peletu; roboty elektryczne - uziemienie magazynu peletu


link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl

Wersja XML