Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MODERNIZACJA RYNKU PIASTOWSKIEGO W ROZPRZY

INFORMACJA

 

Od 28 sierpnia br. trwają prace budowlane na Rynku Piastowskim w Rozprzy. Jest to inwestycja, która będzie realizowana etapowo. Aktualnie prowadzone są prace w części wschodniej Rynku Piastowskiego, która modernizowana będzie do 29 listopada 2013r., natomiast parking przy  Ośrodku Zdrowia zostanie wykonany do 30 kwietnia 2014 roku. Pozostałe etapy modernizacji tj. część zachodnia Rynku i plac przed Urzędem Gminy będą zrealizowane w kolejnych latach.

Przypominamy, że bez zmian w stałej  organizacji ruchu pozostanie układ drogowy, w tym włączenia dróg gminnych do drogi krajowej Nr 91. Nawierzchnie jezdni i chodników w  Rynku zostaną wymienione. Dodatkowo inwestycja obejmie budowę kanalizacji deszczowej, skablowanie sieci napowietrznych. Teren zostanie oświetlony poprzez nowe, stylowe latarnie  oraz uzupełniony o elementy małej architektury.

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYMI PRACAMI BARDZO PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

W PORUSZANIU SIĘ I KOMUNIKACJI !!!

 
Galeria 
 

 

Wersja XML