Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza

PDFZMIANA STUDIUM GM.ROZPRZA__tekst.pdf (2,02MB)

JPEGuwarunkowania rozprza.jpeg (156,38KB)

JPEGkierunki rozprza.jpeg (163,14KB)
 

 

 

 

 

 

Wersja XML