Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:

- bezgotówkowo (przelewem) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rozprza, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Rozprza:

Numer konta 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021
 

Dla wpłat dokonywanych z zagranicy:
                  IBAN: PL 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021
SWIFT: GBWCPLPP 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021


lub

- gotówką u inkasentów (sołtysów) poszczególnych wsi w terminach płatności podatku, lub w kasie Urzędu Gminy Rozprza przy Alei 900-lecia 3, czynnej w godz. od 800 do 1445, a także w: bankach, placówkach pocztowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, biurach usług płatniczych lub w instytucjach płatniczych - na ww. rachunek bankowy.

Informujemy, że w kasie Urzędu Gminy Rozprza można dokonać płatności kartami płatniczymi lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem systemu BLIK
– bez prowizji.

Uwaga

Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając, jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów: 44 649 61 08 wew. 15 lub 16.

DOCwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach, jego zaległość, powierzchnię użytków rolnych, wysokość przeciętnego dochodu, figurowanie w ewidencji podatkowej nieruchomości.doc

Podatek leśny

DOCstawki-podatku-lesnego-na-2021-r.doc

Formularze dla osób prawnych

PDFDeklarcaja na podatek leśny (DL-1).pdf    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (ZDL-1).pdf

PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (ZDL-2).pdf

Formularze dla osób fizycznych

PDFInformacja o lasach (IL-1).pdf     Informacja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do informacji o lasach (ZIL-1).pdf

PDFZałącznik nr 2 do informacji o lasach (ZIL-2).pdf

PDFZałącznik nr 3 do informacji o lasach (ZIL-3).pdf
 

Podatek od nieruchomości

PDFStawki podatku od nieruchomości na 2021 rok (w wysokości jak w roku 2020).pdf

Formularze dla osób prawnych

PDFDeklarcaja na podatek od nieruchomości (DN-1).pdf    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZDN-1).pdf

PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZDN-2).pdf

Formularze dla osób fizycznych

PDFInformacja o nieruchomości i obiektach budowlanych (IN-1).pdf    Informacja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach (ZIN-1).pdf

PDFZałącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach (ZIN-2).pdf

PDFZałącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach (ZIN-3).pdf

Podatek rolny

DOCstawki-podatku-rolnego-na-2021-r.doc

Formularze dla osób prawnych

PDFDeklarcaja na podatek rolny (DR-1).pdf    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (ZDR-1).pdf

PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny (ZDR-2).pdf

Formularze dla osób fizycznych

PDFInformacja o gruntach (IR-1).pdf    Informacja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do informacji o gruntach (ZIR-1).pdf

PDFZałącznik nr 2 do informacji o gruntach (ZIR-2).pdf

PDFZałącznik nr 3 do informacji o gruntach (ZIR-3).pdf
 

Podatek od środków transportu

PDFStawki podatku od środków transportowych.pdf

PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1).pdf    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik do deklaracji (DT-1A).pdf

Opłata targowa

PDFKomunikat ws. opłaty tagowej.pdf

PDFOpłata targowa.pdf

Opłata za zajęcie pasa drogowego

PDFUchwała Nr XXVI_19_09 zmieniająca uchwałę Nr V_18_04 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Rozprza.pdf

 

WAŻNE ZMIANY!!!

Wójt Gminy Rozprza informuje, iż od 1 lipca 2019 r. na podstawie regulacji ustawowych obowiązują nowe wzory (ogólnopolskie) deklaracji i informacji podatkowych w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości, składane przez podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. tj. w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Od tej daty ustawodawca wprowadził również powszechną możliwość składania deklaracji i informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia wymaganych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wszystkie aktualne formularze zamieszczone są powyżej niniejszej informacji.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej deklaracji lub informacji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z uchwał właściwej gminy.

Dotychczasowe wzory deklaracji i informacji podatkowych w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości, uchwalone przez Radę Gminy Rozprza, znajdują się poniżej niniejszej informacji.

Podatek leśny(formularze uchwalane przez Radę Gminy Rozprza)

DOCdl-1 deklaracja na podatek lesny.doc

DOCil-1 informacja w sprawie podatku lesnego.doc

Podatek od nieruchomości(formularze uchwalane przez Radę Gminy Rozprza)

DOCdn-1-deklarcja-na-podatek-od-nieruchomosci.doc

DOCin-1-informacjia-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci.doc
Podatek rolny(formularze uchwalane przez Radę Gminy Rozprza)

DOCdeklaracja-na-podatek-rolny.doc

DOCinformacja-ws-podatku-rolnego.doc 

 

Wersja XML