Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„UTWORZENIE SZKOLNEJ PRACOWNI NA POTRZEBY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”

Brak opisu obrazka

Zadanie pn. „UTWORZENIE SZKOLNEJ PRACOWNI NA POTRZEBY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Celem edukacji ekologicznej jest rozwijanie umiejętności badawczych uczniów a także zainteresowań eksperymentami. Uczniowie mają na każdym biurku do swojej dyspozycji mikroskopy. Dodatkowo nauczyciel ma do dyspozycji mikroskop z wyjściem USB, co pozwala na wykonywanie różnych projekcji dla uczniów na tablicy interaktywnej, nie tylko podczas lekcji z dziedziny przyrody. Niezbędne są również globusy podświetlane dla ułatwienia przekazywania treści geograficznych. Jednocześnie program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III) zawiera wiele treści, podczas których będzie można wykorzystać wyposażenie pracowni ekologicznej.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA, OBEJMOWAŁ ZAKUP:

 1. Pomocy dydaktycznych - mikroskopy podświetlane, plansze dydaktyczne do nauczania przyrody; układ trawienny człowieka, stacja pogody, szkielet człowieka, globusy podświetlane.
 2. Sprzętu: tablica interaktywna, laptop.
 3. Wyposażenia pracowni (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne i informacyjne, biurko nauczycielskie, żaluzje / rolety,  stojaki na mapy/plansze i inne).
 4. Sukulentów i roślin owadożernych.
 5. Zmodernizowano oświetlenie pracowni.

 

LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z EKOPRACOWNI – 98.

KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA BRUTTO: 32.323,08

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w ŁODZI: 26.815,00

CZAS REALIZACJI ZADANIA: od 01.08.2013 do 31.12.2013 r.

 

 

 

Wersja XML