Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje 2021

 • Trzeci etap modernizacji-remontu pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy zakończony.

  20220217_121207.jpeg
  Pod koniec 2021 r. zakończył się trzeci, a zarazem ostatni etap modernizacji-remontu pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Wykonawcą prac była firma „FACIT” Usługi Budowlano – Remontowe Zofia Hebda.
  Data publikacji: 21-02-2022 09:50
 • Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza

  Niania - pllakat
  Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!” Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 20.09-30.09.2021r.  
  Data publikacji: 20-09-2021 12:06
 • Prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza zakończone.

  Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w Rozprzy
  Instalacje powstały na budynkach: Szkoły Podstawowej w Rozprzy budynek A- moc instalacji 29,92 kW, Szkoła Podstawowa w Rozprzy budynek B- 39,78 kW, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach - 35,70 kW,  Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy -14,96 kW.,  Urzędzie Gminy w Rozprzy- 33,32 kW,  Przedszkolu w Rozprzy - 47,6 kW.
  Data publikacji: 09-12-2021 12:29
 • „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie”

  Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im ppłk St Sienkiewicza w Milejowie.jpeg
  Data publikacji: 09-12-2021 11:26
 • „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2021”

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2021.jpeg
  Data publikacji: 09-12-2021 11:25
 • "Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza"

  Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza tabliczka
  Data publikacji: 29-09-2021 08:24
 • Oficjalne otwarcie drogi w Longinówce za nami

  Uroczyste otwarcie drogi w Longinówce - wójt Janusz Jędrzejczyk oraz Radny Tomasz Gemel
  W miniony piątek miało miejsce oficjalne otwarcie nowo rozbudowanej drogi oraz poświęcenie placu zabaw w Longinówce. Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie o wartości 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowita wartość inwestycji to 2 690 910,24 zł.
  Data publikacji: 11-10-2021 12:17
 • Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Longinówka zakończona

  Droga w Longinówce
  21 września odbył się odbiór techniczny drogi w Longinówce, a tym samym zakończyły się wszystkie prace. Zakres robót obejmował rozbudowę drogi na odcinku od ulicy Północnej w Milejowie do skrzyżowania drogi gminnej z DK91 o długości 935 metrów oraz na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z DK91 do torów PKP o długości 1 258 metrów, budowę chodników wzdłuż drogi o szerokości 2 metrów, budowę i przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę rowu przydrożnego, wymianę hydrantów oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego zamontowanego na istniejących słupach.
  Data publikacji: 29-09-2021 11:03
 • „NASZA WIEŚ – NASZE MIEJSCE” – budowa ogólnodostępnej altany na potrzeby sołectwa Wola Niechcicka Stara

  „NASZA WIEŚ – NASZE MIEJSCE” – budowa ogólnodostępnej altany na potrzeby sołectwa 
Wola Niechcicka Stara - tablica informacyjna
  Data publikacji: 28-09-2021 14:25
 • „Remont sali w Domu Ludowym w Starej Wsi”

  „Remont sali w Domu Ludowym w Starej Wsi” - tablica informacyjna
  Data publikacji: 28-09-2021 14:24
Wersja XML