Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje 2021

 • Trwa budowa kanalizacji wraz z przyłączami w m. Rozprza.

  Brak opisu obrazka
  Przypominamy, że wciąż trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rozprzy, a w chwili obecnej firma zajmuje się wykonaniem przecisku pod drogą powiatową (Aleją 900-lecia) w kierunku ulicy Polnej. Tradycyjnie już, postępowi prac przyglądał się wójt Janusz Jędrzejczyk.  Do maja br. zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami bocznymi o łącznej długości 1947,6 m.
  Data publikacji: 25-01-2021 13:23
 • Rozpoczęły się prace przy budowie dróg osiedlowych w Niechcicach

  Brak opisu obrazka
  W czwartek 21 stycznia 2021 r. wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk sprawdzał postęp prac przy budowie dróg osiedlowych w Niechcicach. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji w ulicy Klonowej.
  Data publikacji: 22-01-2021 10:05
 • Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice

  Brak opisu obrazka
  Zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej - na trzech odcinkach - wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcice - gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie", dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028, polega na budowie trzech odcinków drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w m. Niechcie, tj. ul. Zamurowa, ul. Kolonowa i ul. Lipowa. Teren objęty niniejszym projektem stanowi obszar osiedla mieszkaniowego. Branża drogowa jest wiodąca, oprócz tego projekt obejmuje branżę elektryczną (oświetlenie ulic), sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza, które zostały dostosowane do przewidzianych rozwiązań drogowych. Ponadto, z uwagi na efektywność działań przedmiotowy zakres robót, zostanie wykonany na ul. Akacjowej i ul. Jesionowej - zakres tych prac nie stanowi przedmiotu dofinansowania, a koszty zadania w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Rozprza.
  Data publikacji: 20-01-2021 11:43
Wersja XML