Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grunty przeznaczone do wydzierżawienia, najmu, użyczenia i sprzedaży


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - budynek komunalny w Białocinie.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - budynek komunalny Bryszki.pdf

PDFZarzadzenie nr 66_2021 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - budynek komunalny Bryszki.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na cele nierolnicze - dz. 6815 i 6816 obręb Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy w Rozprzy nr 672021 z dnia 08.10.2021 r..pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 293 obręb Magdalenka.pdf

PDFZarządzenie nr 64_2021 z dnia 07.10.2021 r..pdf


PDFInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki obrębu Romanówka nr 168.pdf


PDFInformacja Wójta Gminy Rozprza ws wygaśnięcia umowy dzierżawy gruntu działki 681 5 681 6 Rozprza.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf

PDFKlauzula RODO.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf

PDFKlauzula RODO.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia do zarządzenia 48 2021.pdf

PDFZarządzenie nr 48 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaź nieruchomości obrębu Romanówka nr 168.pdf

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

ODTmapa poglądowa.odt

DOCXklauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx


PDFMierzyn 910_12, 910_13.pdf

PDFOświadczenie.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf

DOCXKlauzula informacyjna.docx


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie nr 46_2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 448_1, 2132, 2133_1, 2133_2 obręb Niechcice.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 910_1 (obecnie dz nr 910_6), 911, 971, 1336 obręb Mierzyn.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 117, 53, 54, 55 obręb Janówka.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 130, 142, 246 obręb Białocin.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 5, 112, 151, 153, 157, 488, 896, 963 obręb Stara Wieś.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 7, 10, 59, 62, 25, 77, 153, 153, 179 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 281, 282 obreb Romanówka.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 476 obręb Cekanów.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 69, 70 obręb Świerczyńsko.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 87 obręb Rajsko Duże.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 260 obręb Kęszyn Dzięciary.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 52_16 obręb Wroników.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_11 Mierzyn.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_9 Mierzyn.pdf


PDFLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 2129 obręb Niechcice.pdf


PDFWykaz oraz zarządzenie nr 38 2021 ws wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do yżyczenia.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy - pow. użytkowa 89,14 m2.pdf

PDFZarządzenie nr 34_2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Mierzyn działki 1364_2 i 882.pdf

PDFZarządzenie nr 32_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - działki nr 1364_2 i 882 Mierzyn.pdf


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Niechcice, ul. Piotrkowska 3.pdf

PDFZarządzenie nr 31_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Romanówka ozn nr 168.pdf

ODTMapa poglądowa.odt

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

DOCXKlauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx


PDFZałącznik oraz zarządzenie Wójta Gminy Rozprza z 4 maja 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia obręb Straszów.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Niechcice ozn nr 2129 .pdf

ODTMapa poglądowa.odt

DOCXWzór nr 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx

DOCXWzór nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

DOCXWzór nr 3 - klauzula informacyjna.docx


PDFOgłoszenie I przetarg ustny nieograniczony działak 910 9 910 11 Mierzyn.pdf

PDFMapa.pdf

PDFKlauzula informacyjna.pdf

PDFOświadczenie.pdf


PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 20 2021 wykaz lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie nr 20 2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia działka 28 Rozprza.pdf


PDFInformacja wygaśnięcie umowy dzierżawy gruntu rolnego w obrębie Straszów działka 312.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 910_12, 910_13.pdf

PDFZarządzenie nr 14_2021 w sprawie przeznaczenia do sporzedaży nieruchomosci komunalnych położonych w obrebie Mierzyn nr 910_12, 910_13.pdf

PDFMapa poglądowa.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf

PDFZarządzenie nr 13_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie Niechcice ozn. nr 2129.pdf

PDFZarządzenie nr 12_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 2129.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego (garażu) usytuowanego na działce nr 28 obręb Rozprza.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Romanówka ozn. nr 168.pdf

PDFZarządzenie nr 1 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej.PDF


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 910_9, 910_11 obręb Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie nr 75_2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruuchomości komunalnych.pdf 


PDFZarządzenie nr 76 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oraz wykaz.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf


PDFInformacja w sprawie osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 2129 obręb Niechcice.pdf


PDFOgłoszenia Wójta Gminy Rozprza o przetargu ustnym nieograniczonym oraz regulamin na dzierżawę gruntu rolnego połóżonego w obrębie ewidencyjnym Wroników działka 76 4.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 5 obręb Mierzyn.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 4 obręb Mierzyn.pdf


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Ignaców Mierzyn Niechcice Stara Wieś Wroników.pdf

PDFZarządzenie 58 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 obręb Ignaców.pdf


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż działki nr 2129 położonej w obrębie Niechcice.pdf

DOCXWzór 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx

DOCXWzór 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx

DOCXWzór 3 -klauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia Romanówka.pdf

PDFZarządzanie nr 48 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Białocin Stara Wieś Truszczanek.pdf

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 910 5 w Mierzynie.pdf

PDFMapa poglądowa działki 910 5.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 910 4 położonej w Mierzynie.pdf

PDFMapa poglądowa działki 910 4.pdf


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf

PDFZarządzenie nr 46 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 Ignaców.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego działka 261 obręb Romanówka.pdf


PDFZarządzenie nr 44 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFWykaz lokalu urzytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego w Rozprzy Rynek Piastowski 10a.pdf


PDFZarządzenie nr 40 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.pdf


PDFZarządzenie nr 34 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 5 w Niechcicach.pdf


PDFZarządzenie nr 31 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Mierzyn 910 4.pdf


PDFZarządzenie nr 30 2020 Wójta Gminy Rozprza z 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie Mierzyn.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb ewidencyjny Mierzyn.pdf


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Wola Niechcicka Stara dz 148, 149, 150, 174, 175, 176, 463 3, 7, 10, 59, 62.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Truszczanek dz 28 i 80.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Stara Wieś dz 112, 982, 972.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Niechcice dz 539, 411, 412, 461 4, 496.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kisiele dz 41, 147.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kęszyn-Dzięciary dz 276, 375, 384, 385.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Białocin dz 121, 123, 131, 140 3, 672, 730.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Wroników dz 76 4.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Milejów dz 62.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Mierzyn dz 1414, 1413, 1415, 1416.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Łochyńsko dz 443.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Cekanów dz 446.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Bagno dz 272, 273.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Niechcice działka 1030.pdf

PDFZarządzenie nr 27 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczeniagowej Niechcice dz nr 1030.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Niechcice działka 2129.pdf

PDFZarządzenie nr 26 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej Niechcice dz nr 2129.pdf


PDFZarządzenie nr 25 2020 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza przeznaczonej do dzierżawy na ele nierolnicze.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze działka 673 27.pdf


PDFInformacja że z dniem 31 sierpnia 2020 wygasa umowa dzierżawy gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem 673 27.pdf


PDFZarządzenie nr 24 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia działka nr 229 i 311 obręb Straszów.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Truszczanek.pdf


PDFZarządzenie nr 15 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w Ignacowie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie nr 14 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie nr 13 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie nr 8 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 8 2020 z 21 lutego 2020 wykaz nieruchomośi przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego na działce 415 2 ob Łochyńsko.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 102 2019 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 102 2019.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf

PDFOgłoszenie Wójta gminy Rozprza w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na spredaż nieruchomości.pdf


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 98 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 97 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie 92 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie nr 88_2019 z dnia 24 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia_Magdalenka.pdf

PDFZarządzenie 76_2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie 29_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu Mierzyn 910_3.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu Milejów.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 7 marca 2018.pdf 

 

Wersja XML