Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do pól w Gieskach ukończona.

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gieski. Inwestycja obejmowała budowę nowej drogi wewnętrznej na długości 1336,89 m w tym:

Nowa droga ma szerokość 4,5 metra jedni oraz 0,75 – 1 metra pobocza umocnionego kruszywem.

Całkowita wartość inwestycji to 899 656,78 zł z czego 524 010,00 zł Gmina Rozprza otrzymała z podziału środków budżetowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku.

 

 

Zdjęcia powyżej przedstawiają nowa drogę w miejscowości Gieski.

Wersja XML