Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalnśość gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dofinansowanie kosztów kształcenie młodocianych pracowników

Wniosek o zgłoszenie na leczenie odwykowe

DOCWNIOSEK_O_ZLOSZENIE_NA_LECZENIE_ODWYKOWE_DRUK-1.doc (26,00KB)


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCWniosek_wydanie_zezwolenia_na sprzedaż_napojów alkoholowych.doc (70,50KB)


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOC0_Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc (97,50KB)

XLSX1_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)-1.xlsx (78,86KB)

RTF2_oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.RTF (81,27KB)

DOC3_Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia.doc (46,50KB)

DOC4_Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.DOC (38,50KB)

PDFOŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE.pdf (103,39KB)


CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz CEIDG-1 wraz załącznikami znajduje się na pod linkiem https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Wniosek można też przygotować online https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e
 


https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef

Wersja XML