Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje 2020

 • Dziś, 15 grudnia 2020 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy do zadania pod nazwą: ”Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach”.

  IMG_1869.jpeg
  W przekazaniu placu budowy uczestniczył przedstawiciele wykonawcy – Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A, zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zastępca wójta gminy Rozprza Artur Cubała. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 3 269 524,17 zł.
  Data publikacji: 15-12-2020 11:27
 • Budowa wodociągu w miejscowości Mierzyn zakończona

  130544711_419854652478189_26232109324042449_n.jpeg
  W północnej części miejscowości Mierzyn zakończyły się prace związane z budową wodociągu na powstającym osiedlu domków jednorodzinnych. Etap I obejmował budowę sieci wodociągowej na działce nr ewid. 910/7 obręb Mierzyn o długości ok. 290 metrów (od istniejącego odcinka sieci wodociągowej do działki nr ewid. 910/ zakończonego hydrantem naziemnym). Ponadto wykonawca ma wykonać niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Całkowity koszt inwestycji to 36 000,00 zł.
  Data publikacji: 05-12-2020 10:27
 • Kończy się II etap przebudowy drogi wewnętrznej w m. Gieski.

  IMG_1811.jpeg
  Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gieski od nr 1 do nr 3 dobiega końca. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. w chwili obecnej zakończyła wylewanie pierwszej warstwy asfaltu oraz zaczyna wylewanie drugiej warstwy ścieralnej. W ramach inwestycji przebudowano odcinek o łącznej długości 67,06 metra.
  Data publikacji: 08-12-2020 13:55
 • Rozpoczyna się I ETAP budowy kanalizacji w Rozprzy

  127861517_2691825364444721_4349241780823918275_o.jpeg
  Gmina Rozprzarozpoczyna kolejną inwestycję polegającą na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. ROZPRZA. Roboty budowlane wykonawca rozpocznie na pierwszym odcinkiu od drogi powiatowej do oczyszczalni. Na tym odcinku zostaną również wykonane przyłącza do posesji. Przypominamy iż w ramach operacji w latach 2020-2021 zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przyłączami o łącznej długości 1947,6 m.
  Data publikacji: 05-12-2020 10:21
 • Budowa nowego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie zakończona

  15.jpeg
  Zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy i rozbudowy dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie zostało wykonane w terminie od lipca do połowy listopada br. Roboty budowlane zrealizowała lokalna firma BUD WORK z Białocina należąca do Pana Tomasza Kabzińskiego. Wykonawca w ramach zadania dokonał rozbiórki istniejącego pokrycia, rozbiórki części kominów oraz demontaż zużytej  konstrukcji dachu. Z uwagi na planowaną adaptację poddasza na cele edukacyjne, podwyższone zostały ścianki kolankowe, wykonane wieńce żelbetowe oraz wymurowane nowe lukarny, które będą doświetlały pomieszczenia poddasza.
  Data publikacji: 02-12-2020 09:47
 • Wielkie zakręcone serca już zamontowane❤️❤️❤️

  129054126_2695250740768850_1380188693941485463_o.jpeg
  ZAKRĘCONE SERCA powstały z inicjatywy wójta gminy Janusza Jędrzejczyka. Czerwone pojemniki w kształcie serca ustawione zostały w trzech miejscach: parking przy DK 91 w Niechcicach  parking przed kościołem w Milejowie Rynek Piastowski w Rozprzy
  Data publikacji: 02-12-2020 09:39
 • ZAKRĘCONE SERCA ❤️❤️❤️

  126140801_2684331278527463_9172253920630484443_o.jpeg
  Nowa akcja Gminy Rozprza ma na celu przy współpracy wszystkich mieszkańców zebrać jak największą ilość plastikowych zakrętek i przekazać je wybranej osobie potrzebującej pomocy lub fundacji czy stowarzyszeniu. Jest to projekt wspomagający również recykling oraz umożliwia mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbycia się zbędnych nakrętek, równocześnie pomagając potrzebującym.
  Data publikacji: 23-11-2020 14:12
 • Na terenie Gminy Rozprza trwają prace porządkowe, naprawy cząstkowe dróg orz budowa zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach.

  IMG_1805.jpeg
  Pracownicy interwencyjni wykonują na bieżąco prace porządkowe na terenie całej Gminy. W ostatnim czasie wykonane zostało: - naprawa przepustu na drodze Bogumiłów – Świerczyńsko, - sprzątanie liści na ulicy Sportowej w Rozprzy, - sprzątanie liści, koszenie trawników oraz prace porządkowe przy Cmentarzu Wojskowym w Milejowie, - sprzątanie liści oraz prace porządkowe na terenie placów gminnych, - wykonanie zjazdu z DK91 do ogródków działkowych w Niechcicach,
  Data publikacji: 20-11-2020 11:31
 • Defibrylatory AED na terenie gminy Rozprza zamontowane

  123963193_2677162265911031_7472184000127650570_o.jpeg
  Na terenie Gminy Rozprza zamontowane zostały 3 defibrylatory AED. Przenośne urządzenia pomocne przy nagłym zatrzymaniu krążenia zostały zamontowane w Niechcicach, Mierzynie oraz Rozprzy. Nagłe zatrzymanie krążenia dotyka rocznie 40 tyś Polaków, przeżywa do 5%, 75 % tych poszkodowanych można uratować wykonując resuscytację i używając defibrylatora AED.
  Data publikacji: 12-11-2020 11:40
 • Zakup kosiarki zbierającej na potrzeby stadionu sportowego w Rozprzy, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

  tablice_SPORT inwestycje 2020_24.09.jpeg
  Data publikacji: 23-10-2020 07:47
Wersja XML