Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wójta gminy rozprza w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Rozprza konsultacji społecznych.pdf (524,36KB)

PDFOgłoszenie wójta.pdf (722,84KB)

PDFUchwała Nr XX_73_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych nz terenie Gminy Rozprza.pdf (4,03MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX_73_2016 RGR z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf (342,55KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2019 WGR z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Rozprza konsultacji społecznych....pdf (622,51KB)

PDFFormularz ankiety do składania opinii i uwag.pdf (193,41KB)

DOCXFormularz ankiety do składania opinii i uwag.docx (14,37KB)
 

Wersja XML