Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy traktor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

Fabrycznie nowy traktor marki Farmotrac został zakupiony przede wszystkim do obsługi asenizacyjnej w Gminie. Zastąpi on wysłużony sprzęt, który nie spełniał już norm ekologicznych oraz znacząco usprawni obsługę mieszkańców.  Wartość sprzętu wyniosła 135.000 zł i w całości został zakupiony ze środków własnych Zakładu.

 

 

 

Wersja XML