Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Społeczne

PDFUchwała Nr XXXII_38_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rozprza.pdf (2,02MB)

 • Miastem być – wieś z szansą na rozwój! Rozpoczęły się konsultacje społeczne

  Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk
  Rada Gminy Rozprza w dniu 10 lutego 2022 r. podjęła uchwałę związaną z podjęciem prac mających na celu przywrócenie praw miejskich miejscowości Rozprza. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Zadecydujmy zatem wspólnie w jakich warunkach i perspektywie będziemy żyć, pracować i kształcić nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców Naszej gminy.
  Data publikacji: 23-02-2022 14:18
 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Konsultacje zdjęcie.jpeg
  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza Wójt Gminy Rozprza zaprasza mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.
  Data publikacji: 13-04-2021 15:39
 • Konsultacje społeczne w Gminie Rozprza - pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

  IMG_2357.jpeg
  W dniu 09.03.2021 w godzinach 1600-1800 w Domu Ludowym we Wronikowie oraz w dniu 10.03.2021 w godzinach 1600-1800 w Sali zebrań w Truszczanku odbyły się pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami, dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Truszczanek. Spotkania informacyjne są częścią programu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, do którego Gmina Rozprza przystąpiła aby przybliżyć mieszkańcom problematykę planowania przestrzennego.
  Data publikacji: 16-03-2021 13:54
 • Gmina Rozprza zaprasza mieszkańców Truszczanka i Wronikowa na konsultacje społeczne

  konsultacje.jpeg
  Gmina Rozprza przystąpiła do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek, w ramach realizacji projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  Data publikacji: 03-03-2021 15:05
 • Ogłoszenie wójta gminy rozprza w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

  Gmina Rozprza - Herb
  Konsultacje społeczne dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/73/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza
  Data publikacji: 29-01-2019 12:30
Wersja XML