Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Rozprza podpisała umowy użyczenia z zainteresowanymi mieszkańcami na udostępnienie nieruchomości do montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych

Po przeprowadzonych w lipcu i sierpniu konsultacjach z mieszkańcami Gminy dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz złożeniu deklaracji i niezbędnych dokumentów nadszedł czas na kolejny krok. Łącznie podpisano umowy ze 136 mieszkańcami, którzy spełniali wymagane warunki. Projekt zakłada montaż 127 instalacji fotowoltaicznych oraz 8 instalacji solarnych. Kolejnym krokiem jest złożenie w styczniu br. wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jego ocena przeprowadzona zostanie do czerwca. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w sierpniu zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, po której od razu przeprowadzony zostanie przetarg na montaż instalacji. Realny termin montażu instalacji wśród mieszkańców planowany jest na przełom wrzesień 2018 – maj 2019.

solar-power-862602_1920.jpeg

Wersja XML