Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Coraz lepsze wyniki usuwania azbestu z Gminy Rozprza

Poprzednie akcje usuwania azbestu przeprowadzano w latach 2011, 2012, 2014, 2016. Łącznie w czasie ich trwania udało się zutylizować ponad 471 ton. Natomiast w samym roku 2017 przetransportowano i unieszkodliwiono z terenu naszej Gminy ponad 120 ton z 46 posesji. Prace przeprowadzono w grudniu. „Cieszy nas bardzo rosnąca świadomość mieszkańców naszej Gminy o szkodliwości azbestu. Z każdą edycją zwiększa się liczka posesji oraz ilość odbieranych odpadów. Wyroby azbestowe są silnie rakotwórcze i ich utylizacją muszą zająć się specjalistyczne firmy. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi możemy zagwarantować mieszkańcom bezpłatne i bezpieczne pozbycie się tych materiałów.” – mówi wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. Na dużą uwagę zasługują również oszczędności przetargowe. Na zeszłoroczną edycję przeznaczono bowiem blisko 80 tysięcy złotych, a realna kwota wyniosła 27 tys. zł. Mieszkańcy, którzy jeszcze nie oddali azbestu do utylizacji będą mogli tego dokonać w kolejnych turach. Dokładne terminy zostaną podane w późniejszym czasie. Serdecznie zachęcamy do obserwowania strony internetowej www.rozprza.pl.

Brak opisu obrazka

Wersja XML