Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyła się budowa chodnika w Łochyńsku

Zakończył się kolejny etap wspólnej inwestycji Gminy Rozprza oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczący rozbudowy drogi powiatowej nr 1520E z Jeżowa do Bilskiej Woli przez Rozprzę i Lubień. Polegał on na budowie chodnika przy wspomnianej drodze w miejscowości Łochyńsko. Łącznie wybudowano ponad 500 metrów chodnika z kostki brukowej. Inwestycję osobiście kontrolował wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, a odbioru inwestycji wraz przedstawicielami starostwa powiatowego oraz inwestora dokonał zastępca wójta – Artur Cubała. Wkład Gminy Rozprza wyniósł blisko 64 tysiące złotych.

Jest to kolejna wspólna inwestycja Gminy Rozprza w infrastrukturę drogową, poprawiająca bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców naszej Gminy. Bowiem oprócz zadań własnych Samorząd Gminy Rozprza ściśle współpracuje również ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb. oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad remontując i budując na drogach powiatowych i krajowych. Dzięki takiej współpracy udało się w ostatnim czasie wyremontować m.in. chodniki w Niechcicach oraz Rozprzy.

W planach na 2018 rok znalazły się kolejne kilometry dróg i chodników na terenie naszej Gminy, które zostaną wyremontowane lub też wybudowane.

 

 

Wersja XML