Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc materialna dla uczniów

P O M O C  M A T E R I A L N A  D L A  U C Z N I Ó W

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 
Zasiłek szkolny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 
Wersja XML