Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

PDFkarta-informacyjna-przeznaczenie działek.pdf (196,78KB)

DOCwniosek-przeznaczenie działek.doc (46,00KB)

PDFwniosek-przeznaczenie działek.pdf (132,24KB)
 

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 

PDFkarta-informacyjna-przeznaczenie działek.pdf (196,78KB)

DOCwniosek-przeznaczenie działek.doc (46,00KB)

PDFwniosek-przeznaczenie działek.pdf (132,24KB)

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

PDFkarta-informacyjna-warunki-zabudowy.pdf (181,03KB)

DOCXWNIOSEK_LCP_DWZ.docx (63,37KB)

PDFWNIOSEK_LCP_DWZ.pdf (226,34KB)

 

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

PDFkarta-informacyjna-przeniesienie-decyzji.pdf (199,20KB)

DOCwniosek-przeniesienie-decyzji.doc (52,50KB)

PDFwniosek-przeniesienie-decyzji.pdf (135,77KB)

 

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PDFkarta-informacyjna-wypis i wyrys.pdf (202,95KB)

DOCXwniosek o wypis i wyrys.docx (23,59KB)

PDFwniosek o wypis i wyrys.pdf (172,79KB)

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  


PDFWNIOSEK_LCP_DWZ.pdf (226,34KB)

DOCXWNIOSEK_LCP_DWZ.docx (63,37KB)

PDFkarta-informacyjna-lcp.pdf (178,77KB)
 

Wersja XML