Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka przestrzenna

WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZALESIENIA DZIAŁKI 

DOCwniosek-i-karta-informacyjna-3.doc
 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

DOCWniosek i karta informacyjna.doc

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 


DOCWniosek i karta informacyjna.doc


WYPIS/ WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

WYDANIE DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  

DOCWniosek i karta informacyjna.doc

Wersja XML