Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • OTWARCIE NOWEJ CZYTELNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY

  Otwarcie czytelni w SP w Rozprzy
  Ten ważny moment nastąpił 14 października 2021 r. z udziałem przedstawicieli Grupy Producentów Rozsad Krasoń, w tym pana Grzegorza Krasonia, Marcina Krasonia i pani Anetty Ryżewskiej, w obecności pana Janusza Jędrzejczyka – Wójta Gminy Rozprza, pana Bogdana Góreckiego – Skarbnika Gminy Rozprza, pani Beaty Gemel – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy oraz pani Teresy Długosz – nauczyciela bibliotekarza.
  Data publikacji: 20-10-2021 10:45
 • Tradycyjne Gminne Kiszenie Kapusty za nami

  Tradycyjne Gminne Kiszenie Kapusty
  Październik to według ludowych zwyczajów i obrzędów najlepszy miesiąc na kiszenie kapusty. Jak mówiło ludowe porzekadło kapustę należało ukisić do końca października, gdyż później mogła się zepsuć. Kiszenie kapusty było kiedyś wielkim wydarzeniem, które gromadziło całe rodziny i całe wsie. Obrzęd ten jest również pielęgnowany w naszej Gminie. W tym roku tradycyjne Gminne Święto Kiszenia Kapusty odbyło się w Domu Ludowym w Romanówce i zostało przygotowane przez KGW Romanówka/Stefanówka pod okiem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Gminy Rozprza.
  Data publikacji: 18-10-2021 14:32
 • Informacja Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian naliczania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza

  Gmina Rozprza - Herb
  Informuję, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdza obecnie organ regulacyjny, tj. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (czyli już nie Rada Gminy jak było to przed wejściem w życie ustawy zmieniającej). Sprawę tę reguluje art. 24 b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
  Data publikacji: 18-10-2021 12:30
 • Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

  Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW - plakat
  18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.
  Data publikacji: 18-10-2021 10:51
 • 60-lecie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

  60 lecie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
  W czwartek, 14 października 2021r. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi obchodziła Jubileusz 60-lecia istnienia Szkoły. Uroczystość rozpoczęła msza święta w sali gimnastycznej. Uczestniczyło w niej grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Następnie rozpoczęła się część oficjalna obchodów 60-lecia oraz Dnia Edukacji Narodowej.
  Data publikacji: 15-10-2021 08:51
 • Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Rozprza

  Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej Mierzynie
  14 listopada obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dziś oraz wczoraj w Szkołach na terenie Naszej Gminy odbyły się uroczystości ślubowania pierwszoklasistów oraz uroczyste akademie - fotoleracje.
  Data publikacji: 14-10-2021 15:27
Wersja XML